You're on guest mode, upgrade to ReSkills Premium for UNLIMITED learning content! Subscribe with $1/month or activate your account
[Presentation Skills Course] Mở và kết bài ấn tượng trong thuyết trình (Impressive Opening and Closing in Presentation) | ReSkills OnLIVE Class

[Presentation Skills Course] Mở và kết bài ấn tượng trong thuyết trình (Impressive Opening and Closing in Presentation)

Kết quả học tập:
Vào cuối buổi này, bạn sẽ có thể:
1. Mở bài thuyết trình và thu hút sự chú ý của khán giả ngay trong 5 giây đầu tiên bằng các kỹ thuật đã được kiểm chứng.
2. Nâng cao phần mở đầu và kết thúc của bạn như một diễn giả chuyên nghiệp.
3. Kết thúc bài thuyết trình một cách ấn tượng và tạo ấn tượng lâu dài.

Mô tả lớp:
Khi thuyết trình, phần giới thiệu và kết thúc cũng quan trọng như nội dung bài thuyết trình của bạn. 30 giây đầu tiên của bài phát biểu của bạn phải thu hút khán giả ngay lập tức. Phần kết thúc của bạn phải mạnh mẽ và mạnh mẽ và để lại cho khán giả điều gì đó đáng nhớ, cho dù đó là suy nghĩ, ý tưởng hay cảm giác.

Bài thuyết trình của bạn có cơ hội tạo ấn tượng tốt, không có ấn tượng hoặc ấn tượng xấu. Chẳng phải đã đến lúc bạn tìm ra cách tận dụng tối đa mọi cơ hội thuyết trình mà bạn và đồng nghiệp gặp phải sao?

Hãy đăng ký khóa đào tạo kỹ năng nói trước công chúng ngay hôm nay!

[Presentation Skills Course] Mở và kết bài ấn tượng trong thuyết trình (Impressive Opening and Closing in Presentation)

event Date :
Thursday, 22 February 2024
schedule Time :
2:50 PM - 4:15 PM
United States :
11:50 PM - 1:15 AM (GMT -0700)
United Kingdom :
6:50 AM - 8:15 AM (GMT +0000)
Malawi / Cameroon :
3:50 AM - 5:15 AM (GMT -0300)
Pakistan :
11:50 AM - 1:15 PM (GMT +0500)
india :
12:20 PM - 1:45 PM (GMT +0530)
Sri Lanka :
12:20 PM - 1:45 PM (GMT +0530)
Indonesia :
1:50 PM - 3:15 PM (GMT +0700)
vietnam :
1:50 PM - 3:15 PM (GMT +0700)
Malaysia :
2:50 PM - 4:15 PM (GMT +0800)
Philippines :
2:50 PM - 4:15 PM (GMT +0800)
language Language :
file_copy Material :