You're on guest mode, upgrade to ReSkills Premium for UNLIMITED learning content! Subscribe with $1/month or activate your account
[Presentation Course] Tips at Estratehiya sa Pagpapresenta ng Tesis (Tips and Strategies for Thesis Presentation) | ReSkills OnLIVE Class

[Presentation Course] Tips at Estratehiya sa Pagpapresenta ng Tesis (Tips and Strategies for Thesis Presentation)

Kinalabasan ng Pag-aaral:
Sa pagtatapos ng sesyon, magagawa mong:
1. Maunawaan ang kahalagahan ng masusing paghahanda para sa iyong presentasyon ng tesis.
2. Tukuyin at suriin ang mahahalagang aspeto ng presentasyon ng tesis na nangangailangan ng espesyal na pansin at pagsusuri ng panel.
3. Bumuo ng epektibong estratehiya upang mapahanga ang panel sa pamamagitan ng parehong nilalaman at paraan ng paghahatid ng iyong tesis.

Paglalarawan ng kurso:
Sa pagpepresenta ng tesis sa harap ng panel, maging sa online session, may mga hamon na dapat malampasan. Sa sesyong ito, tututukan natin ang mga pangunahing bahagi ng epektibong presentasyon ng tesis at ang mga kasanayang makakatulong sa iyo na maging kapansin-pansin. Matututo ka ng mga praktikal na tip at kasanayang magpapalakas ng iyong kumpiyansa sa pagdepensa ng iyong gawa at mag-iiwan ng magandang impression.

Tatalakayin natin ang istruktura ng presentasyon ng tesis, kung paano ito dapat ipresenta nang maayos at kung ano ang mga inaasahan ng mga panel sa nilalaman at paghahatid ng iyong mga ideya. Sa pamamagitan ng sesyong ito, handa kang ipakita ang halaga ng iyong pagsusuri at mapagtibay ang iyong argumento sa iyong larangang pinili.

Hawakan ang iyong presentasyon ng tesis at dagdagan ang kumpiyansa. Magparehistro ngayon para sa isang matagumpay na pagtatanghal ng iyong tesis!

[Presentation Course] Tips at Estratehiya sa Pagpapresenta ng Tesis (Tips and Strategies for Thesis Presentation)

event Date :
Friday, 12 July 2024
schedule Time :
8:20 PM - 9:45 PM
United States :
6:20 AM - 7:45 AM (GMT -0600)
United Kingdom :
1:20 PM - 2:45 PM (GMT +0100)
Malawi / Cameroon :
9:20 AM - 10:45 AM (GMT -0300)
Pakistan :
5:20 PM - 6:45 PM (GMT +0500)
india :
5:50 PM - 7:15 PM (GMT +0530)
Sri Lanka :
5:50 PM - 7:15 PM (GMT +0530)
Indonesia :
7:20 PM - 8:45 PM (GMT +0700)
vietnam :
7:20 PM - 8:45 PM (GMT +0700)
Malaysia :
8:20 PM - 9:45 PM (GMT +0800)
Philippines :
8:20 PM - 9:45 PM (GMT +0800)
language Language :
file_copy Material :