You're on guest mode, upgrade to ReSkills Premium for UNLIMITED learning content! Subscribe with $1/month or activate your account
[Kursus Pengurusan Projek] Asas Pengurusan Projek untuk Kejayaan Organisasi | ReSkills OnLIVE Class

[Kursus Pengurusan Projek] Asas Pengurusan Projek untuk Kejayaan Organisasi

Hasil Pembelajaran:
Pada akhir sesi ini, anda akan dapat:
1. Memahami prinsip dan konsep utama pengurusan projek yang berkesan, termasuk fasa permulaan, perancangan, pelaksanaan, pemantauan, dan penutupan projek.
2. Mengenal pasti dan menggunakan alat-alat pengurusan projek untuk menyokong pelaksanaan projek yang berjaya.
3. Menghargai pentingnya pengurusan projek yang efektif dalam menyampaikan projek tepat pada masanya, dalam skop, dan dengan kualiti yang tinggi.

Penerangan Kelas:
Adakah anda ingin memperkukuhkan kemahiran pengurusan projek anda dan berkontribusi secara strategik kepada kejayaan organisasi anda?

Sama ada anda seorang profesional berpengalaman atau baru dalam bidang kerja projek, memahami asas pengurusan projek adalah kritikal untuk mencapai kejayaan dalam pelbagai industri. Dalam sesi ini, anda akan mempelajari prinsip-prinsip asas, alat-alat, dan teknik yang membentuk landasan pengurusan projek yang berkesan. Anda akan memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana setiap elemen pengurusan projek berperanan untuk mencapai kejayaan projek yang mantap.

Jangan lepaskan peluang ini untuk memperkukuhkan kemahiran profesional anda dan membawa pengurusan projek anda ke tahap yang lebih tinggi. Sertai saya dalam sesi ini dan mulakan langkah anda menuju menjadi pengurus projek yang cemerlang!

[Kursus Pengurusan Projek] Asas Pengurusan Projek untuk Kejayaan Organisasi

event Date :
Thursday, 11 July 2024
schedule Time :
2:50 PM - 4:15 PM
United States :
12:50 AM - 2:15 AM (GMT -0600)
United Kingdom :
7:50 AM - 9:15 AM (GMT +0100)
Malawi / Cameroon :
3:50 AM - 5:15 AM (GMT -0300)
Pakistan :
11:50 AM - 1:15 PM (GMT +0500)
india :
12:20 PM - 1:45 PM (GMT +0530)
Sri Lanka :
12:20 PM - 1:45 PM (GMT +0530)
Indonesia :
1:50 PM - 3:15 PM (GMT +0700)
vietnam :
1:50 PM - 3:15 PM (GMT +0700)
Malaysia :
2:50 PM - 4:15 PM (GMT +0800)
Philippines :
2:50 PM - 4:15 PM (GMT +0800)
language Language :
file_copy Material :