You're on guest mode, upgrade to ReSkills Premium for UNLIMITED learning content! Subscribe with $1/month or activate your account
[Communication Skills Course] Công thức xây dựng bài thuyết trình thuyết phục (Formula for Building a Persuasive Speech) | ReSkills OnLIVE Class

[Communication Skills Course] Công thức xây dựng bài thuyết trình thuyết phục (Formula for Building a Persuasive Speech)

Kết quả học tập:
Vào cuối buổi này, bạn sẽ có thể:
1. Cách xây dựng nội dung thuyết phục.
2. Thiết kế thông điệp truyền cảm hứng.
3. Trình bày nội dung sinh động, hấp dẫn.

Mô tả lớp:
Bạn đã bao giờ phải thuyết trình để thuyết phục ai đó, như sếp hay đồng nghiệp của mình chưa? Bạn đã dành nhiều thời gian nhìn chằm chằm vào một tờ giấy trắng mà không biết bắt đầu từ đâu? Nếu vậy thì đây là tin tốt. Khóa học này cung cấp cho bạn các công thức và hướng dẫn cụ thể về cách xây dựng bài thuyết trình hiệu quả nhất cho bạn.

Hãy nhanh tay đăng ký nắm bắt bí quyết này để có bài phát biểu ngắn gọn, đơn giản và thuyết phục nhé!

[Communication Skills Course] Công thức xây dựng bài thuyết trình thuyết phục (Formula for Building a Persuasive Speech)

event date :
Tuesday, 21 November 2023
schedule time :
2:50 PM - 4:15 PM
United States :
11:50 PM - 1:15 AM (GMT -0700)
united_kingdom :
6:50 AM - 8:15 AM (GMT +0000)
Malawi / Cameroon :
3:50 AM - 5:15 AM (GMT -0300)
Pakistan :
11:50 AM - 1:15 PM (GMT +0500)
india :
12:20 PM - 1:45 PM (GMT +0530)
sri_lanka :
12:20 PM - 1:45 PM (GMT +0530)
Indonesia :
1:50 PM - 3:15 PM (GMT +0700)
vietnam :
1:50 PM - 3:15 PM (GMT +0700)
Malaysia :
2:50 PM - 4:15 PM (GMT +0800)
Philippines :
2:50 PM - 4:15 PM (GMT +0800)
language language :
file_copy material :